h
2 juli 2020

SP in de bres voor Haarlemse ondernemers

Foto: Jim Forrest / Flickr

De Coronacrisis drukt zwaar op de schouders van de Haarlemse ondernemers. Sommige ondernemers hebben zelfs hun zaak moeten sluiten, als maatregel om de pandemie in bedwang te houden. Dat was voor de SP aanleiding om te pleiten voor een korting op de Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor deze groep ondernemers. De daarvoor ingediende motie¹ werd afgelopen dinsdag in de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen.

Lees verder
23 juni 2020

Weblog: Frits Garretsen

Foto: Marcel Lathouwers / SP

SP-fractieleden schrijven eens per maand een weblog. Deze keer blogt fractievoorzitter Frits Garretsen met "Help de Haarlemse ondernemer"... Klik hier voor zijn blog

Lees verder
18 juni 2020

SP steunt Black Lives Matter Haarlem

Foto: Frits en Corine / SP

Het Haarlemse Black Lives Matter-protest is zeer goed geslaagd. Enkele scholieren van 14 en 15 jaar oud organiseerden het protest in de Haarlemmerhout. Ze verwachtten 1000 mensen op het veld voor het provinciehuis, maar er kwamen er twee keer zoveel. De Haarlemse SP-afdeling onderschrijft de reden van het protest volledig en was daarom in de menigte te zien.

Lees verder
16 juni 2020

SAMEN TEGEN RACISME

Foto: Foto / SP

Overal op de wereld staan mensen samen op voor respect en mensenrechten. De aanleiding voor de Black Lives Matter-protesten, de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd, is gruwelijk en verdrietig. Maar de beweging die loskomt is hoopvol.

Lees verder
7 juni 2020

Onverschillig Haarlems stadsbestuur laat hartpatiënt onnodig op straat slapen.

Foto: deadlysirius / flickr

In Haarlem ligt een hartpatiënt onnodig drie nachten op straat te slapen, omdat de Haarlemse wethouder Meijs zich verschuild achter de regeltjes. Het SP-raadslid Corine Eckhard trok op tijd aan de bel, maar de wethouder weigerde adequaat in te grijpen. Omdat noch politiek Haarlem, noch het Haarlemse bestuur oog heeft voor de mens achter de cijfers, schreef de SP’er een open brief.

Lees verder
5 juni 2020

Dankzij SP slaapplek bij noodweer

Foto: mkreibohm / flickr.nl

Dankzij een motie van de SP en de Haarlemse Actiepartij kunnen alle daklozen bij slechte weersomstandigheden nu rekenen op een slaapplek. ‘Alle daklozen, dus ook degenen die geschorst zijn, kunnen onderdak verkrijgen. We zijn blij met de brede steun in de raad voor ons initiatief”, aldus Frits Garretsen (SP).

Lees verder
29 mei 2020

SP aanwezig bij Corona-proof actie voor kindvluchtelingen

Foto: SP / SP

Het Vluchtelingenkinderencomité Haarlem organiseerde afgelopen donderdag wederom een actie op de Grote Markt in het centrum van de stad. Een aantal SP’ers wilden hier graag aan meewerken.

Lees verder
27 mei 2020

Weblog: Corine Eckhard

Foto: Marcel Lathouwers / SP

SP-fractieleden schrijven eens per maand een weblog. Deze keer blogt het raadslid Corine Eckhard met "Daklozenopvang in Haarlem: Wie onder het vloerkleed kijkt, schrikt zich kapot"... Klik hier voor haar blog

Lees verder
28 april 2020

Raad niet bereid om belastingen kwijt te schelden voor ondernemers

Foto: SP / Haarlem.nl

De SP pleitte ervoor om de gemeentelijke belastingen voor noodlijdende ondernemers kwijt te schelden. Enige weken geleden besloot het stadsbestuur om het innen van belastingen voor Haarlemse ondernemers tot 1 juli ‘op te schorten’. Na 1 juli zou het College van B&W besluiten of en in hoeverre belastingen worden kwijtgescholden. De SP diende op de gemeenteraadsvergadering van 23 april j.l. een motie in om nú al te besluiten om voor de periode - dat deze ondernemingen verplicht gesloten zijn - de belastingen kwijt te schelden.

Lees verder
13 april 2020

SP Haarlem komt op voor de lokale middenstand

Foto: Jim Forrest / Flickr

Winkeliers, café- en restauranteigenaren en ook andere ondernemers komen door de coronacrisis in de problemen. Ze raken (een deel van) hun omzet kwijt. De vaste lasten blijven ondertussen wel gewoon bestaan. De SP wilde van de wethouder weten hoe de gemeente hiermee omgaat.

Lees verder

Pagina's