h
7 juni 2020

Onverschillig Haarlems stadsbestuur laat hartpatiënt onnodig op straat slapen.

Foto: deadlysirius / flickr

In Haarlem ligt een hartpatiënt onnodig drie nachten op straat te slapen, omdat de Haarlemse wethouder Meijs zich verschuild achter de regeltjes. Het SP-raadslid Corine Eckhard trok op tijd aan de bel, maar de wethouder weigerde adequaat in te grijpen. Omdat noch politiek Haarlem, noch het Haarlemse bestuur oog heeft voor de mens achter de cijfers, schreef de SP’er een open brief.

Lees verder
5 juni 2020

Dankzij SP slaapplek bij noodweer

Foto: mkreibohm / flickr.nl

Dankzij een motie van de SP en de Haarlemse Actiepartij kunnen alle daklozen bij slechte weersomstandigheden nu rekenen op een slaapplek. ‘Alle daklozen, dus ook degenen die geschorst zijn, kunnen onderdak verkrijgen. We zijn blij met de brede steun in de raad voor ons initiatief”, aldus Frits Garretsen (SP).

Lees verder
29 mei 2020

SP aanwezig bij Corona-proof actie voor kindvluchtelingen

Foto: SP / SP

Het Vluchtelingenkinderencomité Haarlem organiseerde afgelopen donderdag wederom een actie op de Grote Markt in het centrum van de stad. Een aantal SP’ers wilden hier graag aan meewerken.

Lees verder
27 mei 2020

Weblog: Corine Eckhard

Foto: Marcel Lathouwers / SP

SP-fractieleden schrijven eens per maand een weblog. Deze keer blogt het raadslid Corine Eckhard met "Daklozenopvang in Haarlem: Wie onder het vloerkleed kijkt, schrikt zich kapot"... Klik hier voor haar blog

Lees verder
28 april 2020

Raad niet bereid om belastingen kwijt te schelden voor ondernemers

Foto: SP / Haarlem.nl

De SP pleitte ervoor om de gemeentelijke belastingen voor noodlijdende ondernemers kwijt te schelden. Enige weken geleden besloot het stadsbestuur om het innen van belastingen voor Haarlemse ondernemers tot 1 juli ‘op te schorten’. Na 1 juli zou het College van B&W besluiten of en in hoeverre belastingen worden kwijtgescholden. De SP diende op de gemeenteraadsvergadering van 23 april j.l. een motie in om nú al te besluiten om voor de periode - dat deze ondernemingen verplicht gesloten zijn - de belastingen kwijt te schelden.

Lees verder
13 april 2020

SP Haarlem komt op voor de lokale middenstand

Foto: Jim Forrest / Flickr

Winkeliers, café- en restauranteigenaren en ook andere ondernemers komen door de coronacrisis in de problemen. Ze raken (een deel van) hun omzet kwijt. De vaste lasten blijven ondertussen wel gewoon bestaan. De SP wilde van de wethouder weten hoe de gemeente hiermee omgaat.

Lees verder
12 april 2020

Bel SP Haarlem, ook in deze tijden

Door het coronavirus zijn het gekke en onzekere tijden. Veel mensen zullen vragen hebben. De SP wil helpen om deze vragen te beantwoorden. De vragen zullen zo goed mogelijk door leden van de SP fractie van de gemeenteraad worden beantwoord.Lees verder
16 maart 2020

PvdA zet bevolkingsgroepen in de kou

Foto: NH Nieuws / nhnieuws.nl

Een aantal maanden geleden joeg de PvdA volkstuinders tegen zich in het in harnas. Ze vergeleek volkstuinen met het onnozel verbouwen van grassprietjes en dat deze tuinen best plaats konden maken voor woningbouw. Vorige week was het alwéér zover, maar dan met een andere bewonersgroep. De PvdA vindt dat er een ruimtegebrek is in Haarlem en dat daarom de woonwagens op elkaar gestapeld moeten worden. De SP wil het aantal standplaatsen uitbreiden.

Lees verder
11 maart 2020

Haarlem wordt groener dankzij de SP

Foto: Jim Forrest / Flickr

In november 2018 nam de gemeenteraad van Haarlem met algemene stemmen een motie aan van de SP. De wethouder kreeg de opdracht om te inventariseren welke versteende plekken in de stad kunnen worden ‘vergroend’. Ruim een jaar lang gebeurde er helaas helemaal niets. In december kwam echter de aap uit de mouw: Er blijken te weinig ambtenaren om de inventarisatie te doen. Daarom namen Haarlemse partijen het heft in eigen hand.

Lees verder
6 maart 2020

De Planetenlaan wordt samen met de bewoners heringericht

Foto: SP / wijkraadplanetenwijk.nl

Haarlem wil in het gebied rond de Orionweg en de Planetenlaan 650 woningen bijbouwen, waarvan 50% sociaal. Dit plan heeft natuurlijk de steun van de SP. Daarbij moet echter wel naar de bewoners worden geluisterd.

Lees verder

Pagina's