h
22 december 2020

NIEUWJAARSWENSEN VOOR HAARLEMSE DAKLOZEN

Foto: Foto / Gemeente Haarlem

We zitten alweer in de laatste dagen van het jaar en veel mensen zijn druk bezig om het thuis gezellig te maken. Niet iedereen heeft een warm huis om deze sfeer te creëren. We hebben het hier over de dak- en thuislozen in onze stad, en dat worden er helaas steeds meer. Wens daarom samen met ons voor de Haarlemse daklozen een dak boven het hoofd en roep de gemeente op om hiervoor te zorgen. Stuur ons op pad om jouw wens in de kerstboom op de Grote Markt op te hangen. Lees hier meer.

Lees verder
11 december 2020

Skaeve Husen zo scheef nog niet

Foto: Jean Pierre Reijnen / ed.nl

Het College wil Skaeve Husen in Haarlem plaatsen. Een deel van de oppositie is het hier niet mee eens. De SP denkt dat er voor iedereen een plek is in Haarlem, zo ook voor deze mensen. Zij kunnen anders nergens terecht. Raadslid Sibel Özogul: ‘Deze Haarlemmers staan al jaren op de wachtlijst en verblijven al die tijd al in een opvang. Zij hebben recht op een plek waar ze zich thuis kunnen voelen, fatsoenlijk behandeld worden en goede zorg kunnen krijgen’.

Lees verder
1 december 2020

Na 15 jaar een veilige Rollandslaan

Foto: Foto / Cartogiraffe

Een mooie en veilige 30km-weg, dat is wat de bewoners van de Rollandslaan willen. De weg is al jaren aan een grote opknapbeurt toe. De eerste aanzet hiertoe is al vijftien jaar geleden gestart. Een langdurig proces dus. De afgelopen vier jaar is er samen met de bewoners hard gewerkt aan een plan dat aan hun wensen voldoet. Zij zijn tevreden met het definitief ontwerp. De SP steunt hen hierin.

Lees verder
10 november 2020

Blog: Anne Feite Bloem

Foto: Marcel Lathouwers / SP

SP-fractieleden schrijven eens per maand een weblog. Deze keer blogt fractievoorzitter Anne Feite Bloem met "Op stap met de gemeentepolitie"... Klik hier voor zijn blog.

Lees verder
4 november 2020

Wat wordt het; Eén Haarlem of twee Haarlemmen?

Foto: Foto / SP

De gemeenteraad kiest in deze dagen voor de toekomst van ons allemaal. Ze stemt over voorstellen voor de gemeentelijke begroting voor de komende jaren. De SP wil dat de Haarlemmers op de meest sociale manier door de crisis komen. “In een overdeelde Haarlemse samenleving komen we op voor elkaar. Zeker in deze tijden”, aldus Anne Feite Bloem.

Lees verder
26 oktober 2020

Stop de huurverhogingen, ook in 2021

Foto: Foto / Foto

Donderdag 22 oktober jl. werd Anne Feite Bloem beëdigd als gemeenteraadslid. Hij ging meteen aan de slag om een rem te zetten op de almaar stijgende huurverhogingen.¹ Ondanks de coronacrisis vindt de gemeente het wederom prima dat de huren nu wéér verhoogd worden. Iedereen weet dat de minst draagkrachtigen voornamelijk in huurwoningen wonen. De SP knokt in Haarlem - en in de rest van Nederland - samen met huurders voor fatsoenlijke, betaalbare woningen. Bloem: ,,In deze tijd de huren verhogen? Dat zullen de huurders niet pikken.”

Lees verder
23 oktober 2020

Afscheid Frits en installatie Anne in Haarlemse raad

Foto: Foto / SP

Op 22 oktober was het zover. Tijdens de raadsvergadering namen het college en de raad van Haarlem afscheid van Frits Garretsen als raadslid voor de SP. Anne Feite Bloem legt kort daarna de belofte af. “We gaan Frits enorm missen, maar weet zeker dat we met heel SP Haarlem zijn grote schoenen gaan vullen!”, aldus het kersverse raadslid Anne.

Lees verder
7 oktober 2020

Frits Garretsen zet stap terug

Foto: foto / SP

Vanwege gezondheidsredenen zet fractievoorzitter Frits Garretsen na meer dan 6 tropenjaren een stap terug in zijn activiteiten voor de SP. Per 22 oktober treed hij af als gemeenteraadslid. Ondertussen blijft hij knokken voor een groene socialistische maatschappij, als activist en kaderlid van de afdeling. Garretsen: “Het afgelopen jaar heb ik als raadslid te veel hooi op mijn vork genomen. Ik ben dankbaar dat Anne Feite Bloem bereid is mij op te volgen als raadslid. Ik weet zeker dat hij dat goed zal doen. Driekwart van de Haarlemmers voelt zich niet of onvoldoende gehoord door het gemeentebestuur. Enthousiaste inwoners die met een buurtinitiatief komen op het gebied van groen, duurzaamheid of wonen krijgen soms maandenlang niets te horen. Als SP’er zal ik blijven strijden om dit te veranderen. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom.”

Lees verder
25 september 2020

SP is klaar met de slechte opvang bij HVO/Querido

Foto: deadlysirius / flickr

Bewoners voelen zich onveilig, beveiligers zijn soms agressief, er is nooit een vriendelijk woord, mensen kunnen maanden op de reservelijst komen te staan, schorsingen zijn er vaak en duren lang, er zijn wachtlijsten voor trajectbegeleiding, soms is er zelfs helemaal geen begeleiding, bedorven eten en vaak alleen maar soep met droog brood, je eigen zorgdossier in kunnen zien is niet gewenst, je eigen cliëntenondersteuner meenemen naar gesprekken is verboden. Dit is een kleine bloemlezing van de klachten die de SP dagelijks krijgt van bewoners van de maatschappelijke opvang. De wethouder lijkt het allemaal niet te deren.

Lees verder
23 september 2020

Bezuinigingen brengen de veiligheid van het kind in gevaar

Foto: Foto / © Dreamstime

Enkele jaren geleden werd een motie van de SP “de veiligheid van het kind gaat boven alles” zonder tegenstemmen door de gemeenteraad aangenomen (¹). De SP stelde in een recente raadsvergadering voor om een bijeenkomst te beleggen met zorgaanbieders, (ouders van) zorggebruikers en werknemers. Deze ervaringsdeskundigen weten immers het beste wat de gevolgen zijn van het beleid. Deze motie kreeg echter geen meerderheid. Een teleurstelling was dat ook de fractie van GroenLinks tegen stemde. Wethouder Botter verklaarde zich eveneens tegen: ‘Dit is niet mogelijk in tijden van corona.’ Alsof we nog in een computer loos tijdperk leven en bijeenkomsten - onder voorwaarden - niet gehouden kunnen worden.

Lees verder

Pagina's