h

Nieuws uit 2020

25 september 2020

SP is klaar met de slechte opvang bij HVO/Querido

Foto: deadlysirius / flickr

Bewoners voelen zich onveilig, beveiligers zijn soms agressief, er is nooit een vriendelijk woord, mensen kunnen maanden op de reservelijst komen te staan, schorsingen zijn er vaak en duren lang, er zijn wachtlijsten voor trajectbegeleiding, soms is er zelfs helemaal geen begeleiding, bedorven eten en vaak alleen maar soep met droog brood, je eigen zorgdossier in kunnen zien is niet gewenst, je eigen cliëntenondersteuner meenemen naar gesprekken is verboden. Dit is een kleine bloemlezing van de klachten die de SP dagelijks krijgt van bewoners van de maatschappelijke opvang. De wethouder lijkt het allemaal niet te deren.

Lees verder
23 september 2020

Bezuinigingen brengen de veiligheid van het kind in gevaar

Foto: Foto / © Dreamstime

Enkele jaren geleden werd een motie van de SP “de veiligheid van het kind gaat boven alles” zonder tegenstemmen door de gemeenteraad aangenomen (¹). De SP stelde in een recente raadsvergadering voor om een bijeenkomst te beleggen met zorgaanbieders, (ouders van) zorggebruikers en werknemers. Deze ervaringsdeskundigen weten immers het beste wat de gevolgen zijn van het beleid. Deze motie kreeg echter geen meerderheid. Een teleurstelling was dat ook de fractie van GroenLinks tegen stemde. Wethouder Botter verklaarde zich eveneens tegen: ‘Dit is niet mogelijk in tijden van corona.’ Alsof we nog in een computer loos tijdperk leven en bijeenkomsten - onder voorwaarden - niet gehouden kunnen worden.

Lees verder
22 september 2020

Blog: Hilde Moison

Foto: Marcel Lathouwers / SP

SP-fractieleden schrijven eens per maand een weblog. Deze keer blogt schaduwraadslid Hilde Moison met "Ik worstel en kom (niet) boven"... Klik hier voor haar blog

Lees verder
15 september 2020

Klimaatfietstocht 18 september

Foto: Catherine Gerritsen / XR Haarlem

Op vrijdag 18 september zal er een klimaatfietstocht plaatsvinden van Haarlem naar Amsterdam. Een groep bezorgde burgers vraagt daarmee aandacht voor de desastreuze gevolgen van de klimaatcrisis. De fietstocht vertrekt om 9 uur ’s ochtends vanaf het Kenaupark en iedereen is welkom om zich aan te sluiten. Zo kopt het bericht van Extinction Rebbellion Haarlem. SP Haarlem roept op om die dag mee te fietsen.

Lees verder
31 augustus 2020

Meer betaalbare woningen voor alle Haarlemmers

Foto: Foto / Wijkraad Leidse Buurt

Op 27 augustus werd het woningbouwprogramma (Woonvisie) voor de komende vier jaar besproken. De SP wil meer betaalbare woningen voor Haarlemmers en pleit voor de bouw van sociale koopwoningen. De SP wil tevens verpleegkundigen huisvesten op een plek waar voorheen expats zouden worden gehuisvest. Ze pleit ook voor meer geld naar Beter Wonen, een woonconcept voor mensen met psychische problemen. Daarnaast komen er in de afspraken te staan dat huurders, via de woningcorporatie en met financiële steun van de gemeente, hun voortuinen kunnen vergroenen.

Lees verder
31 augustus 2020

SP zamelt schoenen in voor ‘3 zusters’ in actie

Foto: Foto / De Drie Zusters

De SP-afdeling Haarlem ondersteunt een inzamelactie van ‘3 Zusters’, een initiatief van verpleegkundigen, om zoveel mogelijk schoenen op het Malieveld te krijgen. De komende dagen worden er door het hele land schoenen ingezameld, die op zaterdag 5 september op het Malieveld worden gezet. Zaterdag is er een online demonstratie via eerlijkebeloning.nl. Vanwege de coronamaatregelen is een vol Malieveld niet mogelijk, maar wél worden er duizenden paar schoenen neergezet onder het motto: “Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel”. Ook in Haarlem kunnen de komende week schoenen worden gebracht.”

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier